Bestuur          Martijn Goedegebuur          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
         
  • dinsdag 25 februari 2020 - Jesaja 25:7-8

    Dagelijks Woord

    En Hij zal op dezen berg verslinden het bewindsel des aangezichts, waarmede alle volken bewonden zijn, en het deksel, waarmede alle natiën bedekt zijn. Hij zal den dood verslinden tot overwinning, en de Heere HEERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen; en Hij zal de smaadheid Zijns volks van de ganse aarde wegnemen; want de HEERE heeft het gesproken. -- Jesaja 25:7-8