• vrijdag 02 juni 2023 - 1 Tessalonicenzen 5:23-24

    Dagelijks Woord

    En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal. -- 1 Tessalonicenzen 5:23-24