Jeugdvereniging 'Nathánaël' is een christelijke jeugdvereniging voor jongeren van 15 jaar en ouder. De jeugdvereniging is verbonden met de Hersteld Hervormde Gemeente Middelharnis – Sommelsdijk. De verenigingsavonden vinden om de week plaats op zondagavond. Na de middagdienst eten we eerst met elkaar, waarna het officiële gedeelte begint. Leden maken een inleiding aan de hand van een onderwerp uit de serie Bijbelstudies van het HHJO of over een vrij onderwerp. Verder houden we een aantal keren per jaar een preekbespreking of we nodigen een gastspreker uit. Daarnaast maken we tijd vrij om te zingen. In ieder geval komt het allerbelangrijkste aan de orde: hoe kunnen we een rechtvaardig God ontmoeten? Kennis van God en Goddelijke zaken is allernoodzakelijkst!

 Uitnodiging 2021-1

Naast deze zondagavonden waarin de Bijbel centraal staat, worden er ook regelmatig activiteiten georganiseerd op de vrijdag- of zaterdagavond. Dit kan variëren van een gourmetavond tot een sportavond. Dit alles om de onderlinge band te verstevigen. Ook wordt er elk jaar een jeugdweekend georganiseerd. We hopen dat JV Nathánaël een middel mag zijn in de hand van God tot bekering van ons hart. Moge Hij ons trekken uit de duisternis van de zonde tot Zijn eeuwig en wonderbaar Licht!

Het bestuur

  • donderdag 23 maart 2023 - Psalmen 66:10-12

    Dagelijks Woord

    Want Gij hebt ons beproefd, o God! Gij hebt ons gelouterd, gelijk men het zilver loutert; Gij hadt ons in het net gebracht; Gij hadt een engen band om onze lenden gelegd; Gij hadt den mens op ons hoofd doen rijden; wij waren in het vuur en in het water gekomen; maar Gij hebt ons uitgevoerd in een overvloeiende verversing. -- Psalmen 66:10-12