Jeugdvereniging 'Nathánaël' is een christelijke jeugdvereniging voor jongeren van 15 jaar en ouder. De jeugdvereniging is verbonden met de Hersteld Hervormde Gemeente Middelharnis – Sommelsdijk. De verenigingsavonden vinden om de week plaats op zondagavond. Na de middagdienst eten we eerst met elkaar, waarna het officiële gedeelte begint. Leden maken een inleiding aan de hand van een onderwerp uit de serie Bijbelstudies van het HHJO of over een vrij onderwerp. Verder houden we een aantal keren per jaar een preekbespreking of we nodigen een gastspreker uit. Daarnaast maken we tijd vrij om te zingen. In ieder geval komt het allerbelangrijkste aan de orde: hoe kunnen we een rechtvaardig God ontmoeten? Kennis van God en Goddelijke zaken is allernoodzakelijkst!

 Uitnodiging 2021-1

Naast deze zondagavonden waarin de Bijbel centraal staat, worden er ook regelmatig activiteiten georganiseerd op de vrijdag- of zaterdagavond. Dit kan variëren van een gourmetavond tot een sportavond. Dit alles om de onderlinge band te verstevigen. Ook wordt er elk jaar een jeugdweekend georganiseerd. We hopen dat JV Nathánaël een middel mag zijn in de hand van God tot bekering van ons hart. Moge Hij ons trekken uit de duisternis van de zonde tot Zijn eeuwig en wonderbaar Licht!

Het bestuur

  • zaterdag 04 februari 2023 - Lucas 1:68-70

    Dagelijks Woord

    Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want Hij heeft bezocht, en verlossing te weeg gebracht Zijn volke; En heeft een Hoorn der zaligheid ons opgericht, in het huis van David, Zijn knecht; Gelijk Hij gesproken heeft door den mond Zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn. -- Lucas 1:68-70